Stefan Brzezinski

Imię i nazwisko: Stefan Brzezinski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Stefan Brzezinski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Okreg wyborczy: 69 Ostrow Wielkopolski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 69 Ostrow Wielkopolski (Okreg wyborczy)