Stefan Kisielewski

Imię i nazwisko: Stefan Kisielewski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Stefan Kisielewski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: bezp. ZNAK

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 111 Wroclaw

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania bezp. ZNAK
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 111 Wroclaw (Okreg wyborczy)