Tadeusz Cynkin

Imię i nazwisko: Tadeusz Cynkin
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 34 Krakow

Tytul/stopien naukowy: pulkownik

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 34 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z pulkownik (Tytul/stopien naukowy)