Tadeusz Rzesniowiecki

Imię i nazwisko: Tadeusz Rzesniowiecki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Tadeusz Rzesniowiecki - III kadencja 1961 - 1965
- Tadeusz Rzesniowiecki - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli

Okreg wyborczy: 12 Bydgoszcz

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 12 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)