Teofil Glowacki

Imię i nazwisko: Teofil Glowacki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Teofil Glowacki - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 48 Tomaszow Lubelski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 48 Tomaszow Lubelski (Okreg wyborczy)