Waclaw Balcerski

Imię i nazwisko: Waclaw Balcerski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 18 Gdansk

Tytul/stopien naukowy: inz. hydrotechnik

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. hydrotechnik (Tytul/stopien naukowy)