Waclaw Tulodziecki

Imię i nazwisko: Waclaw Tulodziecki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Waclaw Tulodziecki - III kadencja 1961 - 1965
- Waclaw Tulodziecki - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli

Okreg wyborczy: 100 Plock

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 100 Plock (Okreg wyborczy)