Wilhelm Szewczyk

Imię i nazwisko: Wilhelm Szewczyk
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Wilhelm Szewczyk - III kadencja 1961 - 1965
- Wilhelm Szewczyk - V kadencja 1969 - 1972
- Wilhelm Szewczyk - VI kadencja 1972 - 1976
- Wilhelm Szewczyk - VII kadencja 1976 - 1980
- Wilhelm Szewczyk - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna Ziem Zachodnich

Okreg wyborczy: 87 Katowice

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna Ziem Zachodnich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 87 Katowice (Okreg wyborczy)