Wincenty Krasko

Imię i nazwisko: Wincenty Krasko
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Wincenty Krasko - III kadencja 1961 - 1965
- Wincenty Krasko - IV kadencja 1965 - 1969
- Wincenty Krasko - V kadencja 1969 - 1972
- Wincenty Krasko - VI kadencja 1972 - 1976
- Wincenty Krasko - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli

Okreg wyborczy: 71 Poznan

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 71 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)