Wlodzimierz Janiurek

Imię i nazwisko: Wlodzimierz Janiurek
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Wlodzimierz Janiurek - III kadencja 1961 - 1965
- Wlodzimierz Janiurek - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 84 Gliwice

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 84 Gliwice (Okreg wyborczy)