Zbigniew Gertych

Imię i nazwisko: Zbigniew Gertych
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Zbigniew Gertych - III kadencja 1961 - 1965
- Zbigniew Gertych - VIII kadencja 1980 - 1985
- Zbigniew Gertych - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 37 Nowy Sacz

Tytul/stopien naukowy: inz. dr nauk rolniczych

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 37 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. dr nauk rolniczych (Tytul/stopien naukowy)