Zdzislaw Nowak

Imię i nazwisko: Zdzislaw Nowak
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Zdzislaw Nowak - V kadencja 1969 - 1972
- Zdzislaw Nowak - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Okreg wyborczy: 67 Konin

Tytul/stopien naukowy: mgr pedagog

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 67 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr pedagog (Tytul/stopien naukowy)