Zofia Wasilkowska

Imię i nazwisko: Zofia Wasilkowska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Zofia Wasilkowska - I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli

Okreg wyborczy: 52 Piotrkow Trybunalski

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 52 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)