Zygmunt Zaleski

Imię i nazwisko: Zygmunt Zaleski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Zygmunt Zaleski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Zygmunt Zaleski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 99 Piaseczno

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 99 Piaseczno (Okreg wyborczy)