Adam Halber

Imię i nazwisko: Adam Halber
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Adam Halber - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Integracji Europejskiej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. prawa prasowego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy Prawo prasowe - ustawa o wolnosci prasy (druk nr 905)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Warszawa, 1972, wydz. Maszyn Roboczych i Pojazdow

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Integracji Europejskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. prawa prasowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy Prawo prasowe - ustawa o wolnosci prasy (druk nr 905) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Warszawska, Warszawa, 1972, wydz. Maszyn Roboczych i Pojazdow (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)