Aleksander Krawczuk

Imię i nazwisko: Aleksander Krawczuk
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Aleksander Krawczuk - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego oraz senackiego projektu ustawy o Zakladzie Narodowym imienia Ossolinskich (druki nr 224 i 320)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o bibliotekach (druk nr 1208)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Tytul/stopien naukowy: profesor zwyczajny

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1949, wydz. Filozoficzno-Historyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: samodzielny pracownik naukowy

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego oraz senackiego projektu ustawy o Zakladzie Narodowym imienia Ossolinskich (druki nr 224 i 320) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o bibliotekach (druk nr 1208) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor zwyczajny (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1949, wydz. Filozoficzno-Historyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z samodzielny pracownik naukowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)