Aleksander Malachowski

Imię i nazwisko: Aleksander Malachowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Aleksander Malachowski - X kadencja 1989 - 1991
- Aleksander Malachowski - I kadencja 1991 - 1993
- Aleksander Malachowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 4 Bialystok

Partia (wybory): Unia Pracy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1949, wydz. Prawa i Administracji

Ukonczona szkola: - Politechnika Wroclawska, Wroclaw

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: urzednik administracji panstwowej,polityk

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 4 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1949, wydz. Prawa i Administracji (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Politechnika Wroclawska, Wroclaw (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z urzednik administracji panstwowej,polityk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)