Aleksandra Malachowska

Imię i nazwisko: Aleksandra Malachowska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 2 Warszawa

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki bezpieczenstwa

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki zachodniej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP (druk nr 708)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. Finansow

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk nr 1242)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP (druk nr 2111)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych i o wyzszym szkolnictwie wojskowym (druk nr 2232)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1975, wydz. Zootechniki

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prowadzenie wlasnego gospodarstwa rolno-sadowniczego o powierzchni 20 ha

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 2 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. polityki bezpieczenstwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. polityki zachodniej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP (druk nr 708) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. Finansow (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk nr 1242) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP (druk nr 2111) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych i o wyzszym szkolnictwie wojskowym (druk nr 2232) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, 1975, wydz. Zootechniki (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prowadzenie wlasnego gospodarstwa rolno-sadowniczego o powierzchni 20 ha (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)