Andrzej Bober

Imię i nazwisko: Andrzej Bober
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Andrzej Bober - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1996-05-10

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 29 Olsztyn

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajan do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o finansowaniu drog publicznych (druk nr 2041)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarczych (druk nr 2242)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna d/s rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk nr 1672 i 1733)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustaw Prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw (druk nr 2095)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o gospodarce nieruchomosciami (druk nr 1892)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. komisyjnego projetku ustawy o strazach gminnych (druk nr 2204)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn-Kortowo, 1983, wydz. zootechniczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracji panstwowej

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1996-05-10 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 29 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajan do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o finansowaniu drog publicznych (druk nr 2041) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarczych (druk nr 2242) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna d/s rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk nr 1672 i 1733) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustaw Prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw (druk nr 2095) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o gospodarce nieruchomosciami (druk nr 1892) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. komisyjnego projetku ustawy o strazach gminnych (druk nr 2204) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn-Kortowo, 1983, wydz. zootechniczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji panstwowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)