Andrzej Celinski

Imię i nazwisko: Andrzej Celinski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Andrzej Celinski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 34 Plock

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki zachodniej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikow (druk nr 949)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o dyscyplinie wojskowej (druk nr 1742)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: senator I kadencji; senator II kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1973, wydz. Socjologii

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 34 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. polityki zachodniej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikow (druk nr 949) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o dyscyplinie wojskowej (druk nr 1742) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z senator I kadencji; senator II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1973, wydz. Socjologii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)