Andrzej Czajka

Imię i nazwisko: Andrzej Czajka
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania zasadnosci zarzutow Najwyzszej Izby Kontroli w stosunku do niektorych bylych ministrow wspolpracy gospodarczej z zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja ds. Handlu i Drobnej Wytworczosci

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lacznosci oraz niektorych innych ustaw (druk nr 863)

Podkomisje: Podkomisja ds. infrastruktury i zaopatrzenia wojska

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 57)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Filia Akademii Rolniczej w Krakowie, Rzeszow, 1988, wydz. Ogolnorolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania zasadnosci zarzutow Najwyzszej Izby Kontroli w stosunku do niektorych bylych ministrow wspolpracy gospodarczej z zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Handlu i Drobnej Wytworczosci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lacznosci oraz niektorych innych ustaw (druk nr 863) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. infrastruktury i zaopatrzenia wojska (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 57) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Filia Akademii Rolniczej w Krakowie, Rzeszow, 1988, wydz. Ogolnorolny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)