Andrzej Czernecki

Imię i nazwisko: Andrzej Czernecki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Andrzej Czernecki - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Data wygasniecia mandatu: 1996-06-30 zrzeczenie

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu "Kierunki prywatyzacji na 1994 r."

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do spraw stosunku pracy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. zbadania przebiegu prywatyzacji Banku Slaskiego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw kompleksowo regulujacych sprawy celne (druki nr 1026, 1027, 1056, 1123, 1126)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1961, wydz. Fizyki

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dyrektor przedsiebiorstwa

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z 1996-06-30 zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu "Kierunki prywatyzacji na 1994 r." (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do spraw stosunku pracy (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. zbadania przebiegu prywatyzacji Banku Slaskiego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw kompleksowo regulujacych sprawy celne (druki nr 1026, 1027, 1056, 1123, 1126) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1961, wydz. Fizyki (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dyrektor przedsiebiorstwa (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)