Andrzej Golas

Imię i nazwisko: Andrzej Golas
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Porozumienie Prawicy - Solidarni w Wyborach

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Lista: Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR

Okreg wyborczy: 44 Szczecin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Porozumienie Prawicy - Solidarni w Wyborach
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR (Lista)
- posłowie z 44 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)