Andrzej Machowski

Imię i nazwisko: Andrzej Machowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Kolo Konserwatywno-Ludowe

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy - Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 35 Poznan

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do kontroli funkcjonowania ustawy O wlasnosci lokali

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o renowacji i modernizacji obszarow zabudowanych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O wlasnosci lokali (druk nr 79)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii Komisji na temat projektu ustawy budzetowej na 1995 rok

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych (druki nr 840 i 967)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu dezyderatu w sprawie eksportu i importu budownictwa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyzszania plac w sferze budzetowej oraz utraty niektorych wzrostow lub dodatkow do emerytur i rent (druk nr 1836)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego i poselskiego projektow ustaw o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (druki nr 1837 i 1633)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, refundacji bankom wyplacanych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wlasnosci lokali (druk nr 2260)

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1979, wydz. Nauk Spolecznych

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik naukowy

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Konserwatywno-Ludowe
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy - Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 35 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do kontroli funkcjonowania ustawy O wlasnosci lokali (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o renowacji i modernizacji obszarow zabudowanych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O wlasnosci lokali (druk nr 79) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii Komisji na temat projektu ustawy budzetowej na 1995 rok (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych (druki nr 840 i 967) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu dezyderatu w sprawie eksportu i importu budownictwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyzszania plac w sferze budzetowej oraz utraty niektorych wzrostow lub dodatkow do emerytur i rent (druk nr 1836) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego i poselskiego projektow ustaw o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (druki nr 1837 i 1633) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, refundacji bankom wyplacanych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wlasnosci lokali (druk nr 2260) (Podkomisje)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1979, wydz. Nauk Spolecznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik naukowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)