Andrzej Micewski

Imię i nazwisko: Andrzej Micewski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Integracji Europejskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Ustroju Samorzadowym Warszawy

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki wschodniej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. oceny stanu kadr w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1949, wydz. Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: publicysta

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Integracji Europejskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Ustroju Samorzadowym Warszawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. polityki wschodniej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. oceny stanu kadr w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1949, wydz. Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z publicysta (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)