Andrzej Ostoja-Owsiany

Imię i nazwisko: Andrzej Ostoja-Owsiany
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania zasadnosci zarzutow Najwyzszej Izby Kontroli w stosunku do niektorych bylych ministrow wspolpracy gospodarczej z zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r.

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 27 Lodz

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 619)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1957, wydz. Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik, literat

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania zasadnosci zarzutow Najwyzszej Izby Kontroli w stosunku do niektorych bylych ministrow wspolpracy gospodarczej z zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 27 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 619) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1957, wydz. Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik, literat (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)