Andrzej Rokicki

Imię i nazwisko: Andrzej Rokicki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1994-11-16

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 34 Plock

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym (druk nr 1341)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace, Wegrow, 1973

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: ekonomista - kierownik dzialu zaopatrzenia

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1994-11-16 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 34 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym (druk nr 1341) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace, Wegrow, 1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista - kierownik dzialu zaopatrzenia (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)