Andrzej Urbanczyk

Imię i nazwisko: Andrzej Urbanczyk
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Andrzej Urbanczyk - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. ksiazki

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania nazwy i zakresu dzialania podkomisji dotyczacej problematyki radiofonii i telewizji

Podkomisje: Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. legislacyjnych)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i komisyjnego projektow ustaw o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 589, 631 i 704)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy Prawo prasowe - ustawa o wolnosci prasy (druk nr 905)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1977, wydz. Filologii

Ukonczona szkola: - Akademia Ekonomiczna, Krakow, 1978, wydz. Podyplomowe Studium Organizacji i Zarzadzania

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: wydawca, wspolwlasciciel, dzialalnosc publicystyczna, pisarska i dydaktyczna

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. ksiazki (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania nazwy i zakresu dzialania podkomisji dotyczacej problematyki radiofonii i telewizji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. legislacyjnych) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i komisyjnego projektow ustaw o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 589, 631 i 704) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy Prawo prasowe - ustawa o wolnosci prasy (druk nr 905) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1977, wydz. Filologii (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Ekonomiczna, Krakow, 1978, wydz. Podyplomowe Studium Organizacji i Zarzadzania (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z wydawca, wspolwlasciciel, dzialalnosc publicystyczna, pisarska i dydaktyczna (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)