Andrzej Zelazowski

Imię i nazwisko: Andrzej Zelazowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Andrzej Zelazowski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja do Spraw Sluzb Specjalnych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Ustroju Samorzadowym Warszawy

Komisje Sejmowe: Komisja Zgromadzenia Narodowego do przygotowania projektu regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.12.1995)

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Zgodnosci z Prawem Dzialan Organow Panstwowych Dotyczacych Wniosku o Wszczecie Postepowania Przygotowawczego w Sprawie Popelnienia Przestepstwa Przeciwko Bezpieczenstw

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.09.1994)

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 2 Warszawa

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. naruszenia immunitetu poselskiego

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: - Liceum Ogolnoksztalcace im. Marchlewskiego, Minsk Mazowiecki, 1962

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1975, wydz. Prawa

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: sekretarz wykonawczy SdRP

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do Spraw Sluzb Specjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Ustroju Samorzadowym Warszawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zgromadzenia Narodowego do przygotowania projektu regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.12.1995) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Zgodnosci z Prawem Dzialan Organow Panstwowych Dotyczacych Wniosku o Wszczecie Postepowania Przygotowawczego w Sprawie Popelnienia Przestepstwa Przeciwko Bezpieczenstw (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.09.1994) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 2 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. naruszenia immunitetu poselskiego (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Liceum Ogolnoksztalcace im. Marchlewskiego, Minsk Mazowiecki, 1962 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1975, wydz. Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z sekretarz wykonawczy SdRP (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)