Anna Bankowska

Imię i nazwisko: Anna Bankowska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Anna Bankowska - I kadencja 1991 - 1993
- Anna Bankowska - III kadencja 1997 - 2001
- Anna Bankowska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 6 Bydgoszcz

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczen spolecznych (druki nr 767 i 842)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Poznan, 1969, wydz. Handlowo-Towaroznawczy

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prezes

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 6 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczen spolecznych (druki nr 767 i 842) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Poznan, 1969, wydz. Handlowo-Towaroznawczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezes (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)