Anna Urbanowicz

Imię i nazwisko: Anna Urbanowicz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Anna Urbanowicz - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1996-07-05

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 41 Skierniewice

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 pazdziernika 1992 roku o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzadzie terytorialnym (druki nr 1

Stan cywilny: rozwiedziona

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice, 1976, wydz. nauczycielski

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dyrektor Wydzialu Oswiaty

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1996-07-05 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 41 Skierniewice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 pazdziernika 1992 roku o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzadzie terytorialnym (druki nr 1 (Podkomisje)
- posłowie z rozwiedziona (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice, 1976, wydz. nauczycielski (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dyrektor Wydzialu Oswiaty (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)