Anna Zalewska

Imię i nazwisko: Anna Zalewska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Anna Zalewska - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 8 Ciechanow

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki wschodniej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 1031)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o bibliotekach (druk nr 1208)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1973, wydz. Filologii Polskiej

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 8 Ciechanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. polityki wschodniej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 1031) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o bibliotekach (druk nr 1208) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1973, wydz. Filologii Polskiej (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)