Artur Smolko

Imię i nazwisko: Artur Smolko
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Samorzadzie Powiatowym i Projektu Ustawy o Zakresie Dzialania Duzych Miast

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r.

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy - Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 4 Bialystok

Partia (wybory): Unia Pracy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o ochronie tajemnicy panstwowej i sluzbowej (druki nr 812-A, 887)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania przepisow kompetencyjnych miast okreslonych w zalaczniku do ustawy, gmin warszawskich oraz miasta i zwiazanych z nim gminami tworzacymi tzw. miejska strefe uslug publicznych

Podkomisje: Podkomisja ds. oceny wykonywania uprawnien Prezesa RM i RM w stosunku do ministrow

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o mniejszosciach narodowych i etnicznych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i komisyjnego projektow ustaw o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 589, 631 i 704)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikow (druk nr 949)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (druk nr 843)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. prawa prasowego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1245)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o dopuszczalnosci stosowania w postepowaniu karnym w sprawach zorganizowanej dzialalnosci przestepczej dowodow z zeznan swiadkow bedacych wspolsprawcami niektorych przestepstw (druk nr 1344

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej (druk nr 546 i 709)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o ochronie danych osobowych (druki nr 1890 i 1928)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie osob i mienia (druk nr 2347)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: VI Liceum Ogolnoksztalcace, Bialystok, 1986

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Samorzadzie Powiatowym i Projektu Ustawy o Zakresie Dzialania Duzych Miast (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy - Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 4 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o ochronie tajemnicy panstwowej i sluzbowej (druki nr 812-A, 887) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania przepisow kompetencyjnych miast okreslonych w zalaczniku do ustawy, gmin warszawskich oraz miasta i zwiazanych z nim gminami tworzacymi tzw. miejska strefe uslug publicznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. oceny wykonywania uprawnien Prezesa RM i RM w stosunku do ministrow (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o mniejszosciach narodowych i etnicznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i komisyjnego projektow ustaw o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 589, 631 i 704) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikow (druk nr 949) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (druk nr 843) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. prawa prasowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1245) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o dopuszczalnosci stosowania w postepowaniu karnym w sprawach zorganizowanej dzialalnosci przestepczej dowodow z zeznan swiadkow bedacych wspolsprawcami niektorych przestepstw (druk nr 1344 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej (druk nr 546 i 709) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o ochronie danych osobowych (druki nr 1890 i 1928) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie osob i mienia (druk nr 2347) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z VI Liceum Ogolnoksztalcace, Bialystok, 1986 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)