Barbara Blida

Imię i nazwisko: Barbara Blida
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Barbara Blida - X kadencja 1989 - 1991
- Barbara Blida - I kadencja 1991 - 1993
- Barbara Blida - III kadencja 1997 - 2001
- Barbara Blida - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska, Gliwice, 1976, wydz. Inzynierii Sanitarnej

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prezes urzedu mieszkalnictwa i rozwoju miast

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Slaska, Gliwice, 1976, wydz. Inzynierii Sanitarnej (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezes urzedu mieszkalnictwa i rozwoju miast (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)