Bogdan Borusewicz

Imię i nazwisko: Bogdan Borusewicz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Bogdan Borusewicz - I kadencja 1991 - 1993
- Bogdan Borusewicz - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja do Spraw Sluzb Specjalnych

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Zgodnosci z Prawem Dzialan Organow Panstwowych Dotyczacych Wniosku o Wszczecie Postepowania Przygotowawczego w Sprawie Popelnienia Przestepstwa Przeciwko Bezpieczenstw

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki wschodniej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do spraw stosunku pracy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustaw o Urzedzie Ministra Spraw Wewnetrznych, o Policji, o Urzedzie Ochrony Panstwa, o Strazy Granicznej oraz niektorych innych ustaw (druk nr 506), rzadowego proj. ust. o zmianie

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu uchwaly Sejmu dotyczacej stany prawa (druk nr 478)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1976, wydz. Historii

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja do Spraw Sluzb Specjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Zgodnosci z Prawem Dzialan Organow Panstwowych Dotyczacych Wniosku o Wszczecie Postepowania Przygotowawczego w Sprawie Popelnienia Przestepstwa Przeciwko Bezpieczenstw (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. polityki wschodniej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do spraw stosunku pracy (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustaw o Urzedzie Ministra Spraw Wewnetrznych, o Policji, o Urzedzie Ochrony Panstwa, o Strazy Granicznej oraz niektorych innych ustaw (druk nr 506), rzadowego proj. ust. o zmianie (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu uchwaly Sejmu dotyczacej stany prawa (druk nr 478) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1976, wydz. Historii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)