Boguslaw Kaczmarek

Imię i nazwisko: Boguslaw Kaczmarek
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r.

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Pilnego Rzadowego Oraz Poselskiego Projektow Ustaw o Zamowieniach Publicznych

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Partia (wybory): Unia Pracy

Podkomisje: Podkomisja ds. Gospodarki Morskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze bankowym

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o rybolowstwie morskim (druk nr 550)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o gieldach towarowych i domach skladowych (druk nr 2137)

Podkomisje: Podkomisja ds. finansow

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu "Kierunki prywatyzacji na 1994 r."

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej (druk nr 459)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzialaniu praktykom monopolistycznym (druk nr 381)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen sektora bankowego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spolkach z udzialem zagranicznym oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 1489)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o laczeniu i grupowaniu niektorych bankow dzialajacych w formie spolki akcyjnej (druk nr 1468)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz komisyjnego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych (druki nr 351 i 723)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (druk nr 2011)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Przemyslu Okretowego, Gdansk, 1978

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: kierownik dzialu administracyjnego

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Pilnego Rzadowego Oraz Poselskiego Projektow Ustaw o Zamowieniach Publicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Gospodarki Morskiej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze bankowym (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o rybolowstwie morskim (druk nr 550) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o gieldach towarowych i domach skladowych (druk nr 2137) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. finansow (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu "Kierunki prywatyzacji na 1994 r." (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej (druk nr 459) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzialaniu praktykom monopolistycznym (druk nr 381) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen sektora bankowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spolkach z udzialem zagranicznym oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 1489) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o laczeniu i grupowaniu niektorych bankow dzialajacych w formie spolki akcyjnej (druk nr 1468) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz komisyjnego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych (druki nr 351 i 723) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (druk nr 2011) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Przemyslu Okretowego, Gdansk, 1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z kierownik dzialu administracyjnego (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)