Bronislaw Geremek

Imię i nazwisko: Bronislaw Geremek
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Bronislaw Geremek - X kadencja 1989 - 1991
- Bronislaw Geremek - I kadencja 1991 - 1993
- Bronislaw Geremek - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Tytul/stopien naukowy: profesor

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1955, wydz. Historii

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: historyk, profesor historii

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1955, wydz. Historii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z historyk, profesor historii (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)