Bronislaw Komorowski

Imię i nazwisko: Bronislaw Komorowski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Bronislaw Komorowski - I kadencja 1991 - 1993
- Bronislaw Komorowski - III kadencja 1997 - 2001
- Bronislaw Komorowski - IV kadencja 2001 - 2005
- Bronislaw Komorowski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Kolo Konserwatywno-Ludowe

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 32 Pila

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjno-ekonomicznych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zbadania sytuacji w Ministerstwie Obrony Narodowej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania projektu regulaminu Ministerstwa Obrony Narodowej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o obowiazkach wojskowych i innych powinnosciach obronnych (druk nr 2076)

Podkomisje: Podkomisja ds. Kombatantow - emigrantow

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Uchwaly Sejmu w sprawie zmiany regulaminu Sejmu RP (druk 693-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. senackiego (druk nr 752) i rzadowego (druk nr 753) projektow ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych oraz niektorych innych ustaw

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o dyscyplinie wojskowej (druk nr 1742)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych i o wyzszym szkolnictwie wojskowym (druk nr 2232)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1977, wydz. Historyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Konserwatywno-Ludowe
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 32 Pila (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjno-ekonomicznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zbadania sytuacji w Ministerstwie Obrony Narodowej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania projektu regulaminu Ministerstwa Obrony Narodowej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o obowiazkach wojskowych i innych powinnosciach obronnych (druk nr 2076) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Kombatantow - emigrantow (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Uchwaly Sejmu w sprawie zmiany regulaminu Sejmu RP (druk 693-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. senackiego (druk nr 752) i rzadowego (druk nr 753) projektow ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych oraz niektorych innych ustaw (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o dyscyplinie wojskowej (druk nr 1742) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych i o wyzszym szkolnictwie wojskowym (druk nr 2232) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1977, wydz. Historyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)