Danuta Grabowska

Imię i nazwisko: Danuta Grabowska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Danuta Grabowska - III kadencja 1997 - 2001
- Danuta Grabowska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 37 Radom

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki zachodniej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. oceny sprawozdania z wykonania budzetu panstwa w 1992 r.

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1965, wydz. Pedagogiki

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, wydz. Podyplomowe Studium Religioznawstwa

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 37 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. polityki zachodniej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. oceny sprawozdania z wykonania budzetu panstwa w 1992 r. (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1965, wydz. Pedagogiki (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, wydz. Podyplomowe Studium Religioznawstwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)