Danuta Polak

Imię i nazwisko: Danuta Polak
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Danuta Polak - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 9 Czestochowa

Podkomisje: Podkomisja ds. budzetu oraz finansowania oswiaty, szkolnictwa wyzszego i nauki

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budzetowej na rok 1994 (druk nr 203)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe (druk nr 350)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. szkolnictwa specjalnego i integracyjnego

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 9 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. budzetu oraz finansowania oswiaty, szkolnictwa wyzszego i nauki (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budzetowej na rok 1994 (druk nr 203) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe (druk nr 350) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. szkolnictwa specjalnego i integracyjnego (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)