Dariusz Wojcik

Imię i nazwisko: Dariusz Wojcik
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Dariusz Wojcik - I kadencja 1991 - 1993
- Dariusz Wojcik - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Konfederacji Polski Niepodleglej

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Zgodnosci z Prawem Dzialan Organow Panstwowych Dotyczacych Wniosku o Wszczecie Postepowania Przygotowawczego w Sprawie Popelnienia Przestepstwa Przeciwko Bezpieczenstw

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 25 Lublin

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o kombatantach (druki 54, 55)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace im. Unii Lubelskiej, Lublin, 1980

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: dzialalnosc polityczna w KPN

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Konfederacji Polski Niepodleglej
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Zgodnosci z Prawem Dzialan Organow Panstwowych Dotyczacych Wniosku o Wszczecie Postepowania Przygotowawczego w Sprawie Popelnienia Przestepstwa Przeciwko Bezpieczenstw (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 25 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o kombatantach (druki 54, 55) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace im. Unii Lubelskiej, Lublin, 1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialalnosc polityczna w KPN (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)