Dorota Dancewicz

Imię i nazwisko: Dorota Dancewicz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 30 Opole

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego (druk nr 90)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. dzieci

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zasilkach rodzinnych i pielegnacyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 617)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent (druk nr 1189)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk nr 1242)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego raportu o Sytuacji polskich rodzin (druk nr 1348)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druki nr 823, 1367)

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow o przeksztalceniu Wyzszych Szkol Inzynierskich w Radomiu, Zielonej Gorze, Koszalinie i Opolu w politechniki (druki nr 1543, 1544, 1546, 1547)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o sluzbie medycyny pracy (druk nr 1708)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Wychowania Fizycznego, Wroclaw, 1974, wydz. Wychowania Fizycznego

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel; dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 30 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego (druk nr 90) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. dzieci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zasilkach rodzinnych i pielegnacyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 617) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent (druk nr 1189) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk nr 1242) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego raportu o Sytuacji polskich rodzin (druk nr 1348) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druki nr 823, 1367) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow o przeksztalceniu Wyzszych Szkol Inzynierskich w Radomiu, Zielonej Gorze, Koszalinie i Opolu w politechniki (druki nr 1543, 1544, 1546, 1547) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o sluzbie medycyny pracy (druk nr 1708) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Wychowania Fizycznego, Wroclaw, 1974, wydz. Wychowania Fizycznego (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel; dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)