Ewa Lewicka-Legowska

Imię i nazwisko: Ewa Lewicka-Legowska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 35 Poznan

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace, Poznan, 1971

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: pracownik administracyjny

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 35 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace, Poznan, 1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracyjny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)