Ewa Spychalska

Imię i nazwisko: Ewa Spychalska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Ewa Spychalska - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Data wygasniecia mandatu: 1996-11-03 zrzeczenie

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 5 Bielsko-Biala

Podkomisje: Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego.

Podkomisje: Podkomisja praw i obowiazkow obywateli.

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Nauk Spolecznych, Warszawa, 1990, wydz. Nauk Spolecznych

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z 1996-11-03 zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 5 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja praw i obowiazkow obywateli. (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Nauk Spolecznych, Warszawa, 1990, wydz. Nauk Spolecznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)