Franciszek Jerzy Stefaniuk

Imię i nazwisko: Franciszek Jerzy Stefaniuk
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Franciszek Jerzy Stefaniuk - X kadencja 1989 - 1991
- Franciszek Jerzy Stefaniuk - III kadencja 1997 - 2001
- Franciszek Jerzy Stefaniuk - IV kadencja 2001 - 2005
- Franciszek Jerzy Stefaniuk - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 3 Biala Podlaska

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Technikum Ekonomiczne, Miedzyrzec, 1978

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 3 Biala Podlaska (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Ekonomiczne, Miedzyrzec, 1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)