Grazyna Staniszewska

Imię i nazwisko: Grazyna Staniszewska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Grazyna Staniszewska - I kadencja 1991 - 1993
- Grazyna Staniszewska - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 5 Bielsko-Biala

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. szkolnictwa specjalnego i integracyjnego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. socjalnych (druki nr 52, 64)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz komisyjnego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych (druki nr 351 i 723)

Stan cywilny: wolna

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1972, wydz. Filologii

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 5 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. szkolnictwa specjalnego i integracyjnego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. socjalnych (druki nr 52, 64) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz komisyjnego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych (druki nr 351 i 723) (Podkomisje)
- posłowie z wolna (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1972, wydz. Filologii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)