Grzegorz Cygonik

Imię i nazwisko: Grzegorz Cygonik
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Grzegorz Cygonik - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Konfederacji Polski Niepodleglej

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym oraz Projektu Ustawy o Swiadczeniach Zdrowotnych Gwarantowanych przez Panstwo ze Srodkow Publicznych

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 46 Tarnow

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja ds. warunkow wykonywania mandatu poselskiego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy o obowiazkach i prawach poslow i senatorow

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu zmiany Regulaminu Sejmu RP

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. naruszenia immunitetu poselskiego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (druk nr 543)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o wykonywaniu mandatu posla i senatora (druk nr 778)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu uchwaly w sprawie powolania Komisji Nadzwyczajnej do zbadania prawidlowosci funkcjonowania NIK w zakresie kontroli Banku Handlowego S.A. (druk nr 667)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakladach opieki zdrowotnej (druki nr 894 i 1833)

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace im. Komisji Edukacji Narodowej, Bielsko-Biala, 1988

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Znajomosc jezykow: czeski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Konfederacji Polski Niepodleglej
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym oraz Projektu Ustawy o Swiadczeniach Zdrowotnych Gwarantowanych przez Panstwo ze Srodkow Publicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 46 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. warunkow wykonywania mandatu poselskiego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy o obowiazkach i prawach poslow i senatorow (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu zmiany Regulaminu Sejmu RP (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. naruszenia immunitetu poselskiego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (druk nr 543) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o wykonywaniu mandatu posla i senatora (druk nr 778) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu uchwaly w sprawie powolania Komisji Nadzwyczajnej do zbadania prawidlowosci funkcjonowania NIK w zakresie kontroli Banku Handlowego S.A. (druk nr 667) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakladach opieki zdrowotnej (druki nr 894 i 1833) (Podkomisje)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace im. Komisji Edukacji Narodowej, Bielsko-Biala, 1988 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z czeski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)