Grzegorz Gruszka

Imię i nazwisko: Grzegorz Gruszka
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Grzegorz Gruszka - III kadencja 1997 - 2001
- Grzegorz Gruszka - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 6 Bydgoszcz

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. Turystyki

Podkomisje: Podkomisja ds. Lacznosci

Podkomisje: Podkomisja ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze bankowym

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen sektora bankowego

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Bydgoszcz, 1989, wydz. Humanistyczny

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, wydz. Studia Podyplomowe

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: czlonek Zarzadu Stowarzyszenia zajmujacego sie dzialalnoscia gospodarcza

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 6 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Turystyki (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Lacznosci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze bankowym (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen sektora bankowego (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Bydgoszcz, 1989, wydz. Humanistyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet im. M. Kopernika, Torun, wydz. Studia Podyplomowe (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z czlonek Zarzadu Stowarzyszenia zajmujacego sie dzialalnoscia gospodarcza (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)