Grzegorz Kaczmarzyk

Imię i nazwisko: Grzegorz Kaczmarzyk
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Integracji Europejskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. ustawy Prawo geologiczne i gornicze (druk nr 53)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk nr 196)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Prawo lowieckie (druk nr 590)

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum, wydz. Lesnictwa

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: lesniczy

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Integracji Europejskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. ustawy Prawo geologiczne i gornicze (druk nr 53) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk nr 196) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Prawo lowieckie (druk nr 590) (Podkomisje)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum, wydz. Lesnictwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z lesniczy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)