Halina Licnerska

Imię i nazwisko: Halina Licnerska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Data wygasniecia mandatu: 1994-10-07 zgon

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Lista: Unia Pracy

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Partia (wybory): Unia Pracy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (druk nr 59)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 619)

Stan cywilny: panna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Studium Ekonomiczne, Boleslawiec, 1974

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: organizacja i administracja w przedsiebiorstwie

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z 1994-10-07 zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Pracy (Lista)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (druk nr 59) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 619) (Podkomisje)
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Studium Ekonomiczne, Boleslawiec, 1974 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z organizacja i administracja w przedsiebiorstwie (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)